Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 14-19 Απριλίου 1969. Πρακτικά του Α΄Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 14-19 Απριλίου 1969) - Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, 1972-1973. - 3 τ. σε 4 μέρη: εικ.; 26 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

Τ. 1 Αρχαίον τμήμα -- Τ. 1 Αρχαίον τμήμα -- τ. 2 Μεσαιωνικό τμήμα -- τ. 3 Νεώτερον τμήμα.


Κύπρος--Αρχαιότητες--Συνέδρια
Κύπρος--Πολιτισμός--Συνέδρια

956.93

Powered by Koha