Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Προς το μετρικόν συστημα : Towards the metric system : conversion factors and detailed tables / Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας;Τhe ministry of Commerce and Industry. - Λευκωσία: Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1974. - 158 σ.: πίν.; 31 εκ.

Περιέχει και αγγλικό κείμενο


Μέτρα και σταθμά
Μετρολογία--Εγχειρίδια

389

Powered by Koha