Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Η Κύπρος και το Αιγαίο στην αρχαιότητα : Cyprus and the Aegean in antiquity : from the prehistoric period to the 7th century A.D /

Η Κύπρος και το Αιγαίο στην αρχαιότητα : Cyprus and the Aegean in antiquity : from the prehistoric period to the 7th century A.D / Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.Τμήμα αρχαιοτήτων. - Λευκωσία: Τμήμα Αρχαιοτήτων, 1997. - 352 σ.: φωτ.; 27 εκ.

Πρακτικά του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου.Η Κύπρος και το Αιγαίο στην αρχαιότητα : από την προιστορική περίοδο ως τον 7ο αιώνα μ.χ.Λευκωσία 8-10 Δεκεμβρίου 1995. Περιέχει κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά.

9963364284


Νεολιθική περιόδος
Εποχή του χαλκού
Αγγειοπλαστική--Προιστορική


Κύπρος--Αρχαιότητες--Συνέδρια
Αιγαίο, Περιοχή του--Αρχαιότητες--Συνέδρια

939.37

Powered by Koha