Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Η Κωμόπολη της Λύσης :

Ξυστούρης, Σαββας Κέκκου 1907-1976.

Η Κωμόπολη της Λύσης : ιστορική, κοινωνική, γεωργική και λαογραφική επισκόπηση / Σαββα Κ. Ξυστούρη. - Λευκωσία: [χ.ό.], 1980. - xviii, 348 σ.: εικ.; 25 εκ.


Χωριά--Ιστορία
Χωριά--Κοινωνική ζωή και έθιμα


Λύση (Αμμόχωστος, Κύπρος)--Ιστορία

390

Powered by Koha