Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Dated Greek manuscripts from Cyprus to the year 1570 /

Κωνσταντινίδης, Κώστας Ν.

Dated Greek manuscripts from Cyprus to the year 1570 / Costas N. Constantinides, Robert Browning. - Nicosia: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Cyprus Research Centre 1993. - sever.pag.: ill. 29 cm. - Dumbarton Oaks Studies; 30 Texts and Studies of the History of Cyprus; 18 .

Includes bibliographical references and indexes.

0884022102 (hbk.)


Χειρόγραφα, Ελληνικα (Μεσαιωνικά και Νεότερα)

011.31 ΚΩΝ

Powered by Koha