Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Εξατάξιο Γυμνάσιο Ομόδους

Όμοδος
Λεμεσός 4760

Phone: 25422942

Fax: 25422350

Powered by Koha