Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων

Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700
Πάνω Λεύκαρα

Phone: 24342421, 24342754

Powered by Koha