Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Γ' Πάφου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 7
Πάφος 8047
Κύπρος

Phone: 26948236

Powered by Koha