Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Λύκειο Κύκκου B' (Λευκωσία)

Λουκή Ακρίτα
Λευκωσία 2404

Phone: 22 662388

Powered by Koha