Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού
Κολόσσι

Λεμεσός 4632

Phone: 25399888

Fax: 25390500

Powered by Koha