Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Λύκειο Κύκκος Α' (Λευκωσία)

Στασίνου, Λευκωσία 2404

Phone: 22 590714

Powered by Koha