Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Γυμνάσιο Γερίου "Ίωνά και Κολοκάση"

Ελευθερίας 16
Γέρι Λευκωσία 2200

Phone: 22 480431

Powered by Koha