Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Βιβλιοθήκη Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας

Γεώργιου Γρίβα Διγενή 81
Λάρνακα 6046

Phone: 24 661220

Powered by Koha