Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Γυμνάσιο Ακροπόλεως

Τ.Θ. 23386, Τ.Κ.1682 Λευκωσία

Powered by Koha