Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Πλούταρχος, π. 46-127, ιστορικός.

Βίοι Παράλληλοι : Αλέξανδρος - Καίσαρ / Πλούταρχος; εισαγωγή, περίληψη, μετάφραση, σχόλια Γιώργος Αθ. Ράπτης. - [Θεσσαλονίκη]: Ζήτρος, [c2005]. - 629 σ.: 20 εκ. - Αρχαίοι συγγραφεις ; 74 .

Παρουσιάζει το αρχαίο κείμενο παράλληλα με τη μετάφρασή του

Περιέχει βιβλιογραφία.

9608437466


Πλούταρχος, π. 46-127, --Ερμηνεία και κριτική.


Ελληνική λογοτεχνία, Αρχαία
Γραμματεία, Αρχαία ελληνική
Βιογραφία


Ελλάδα--Αρχαία
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία--Ιστορία--1ος αι. π.Χ.

938.0072024

Powered by Koha