Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Αρειστίδου, Αικατερίνη Χ.

The Tekke of Hala Sultan / Ο Τεκκές της Χαλά Σουλτάν Ekaterini Chr. Aristidou; [πρόλογος Πέτρου Στυλιανού]. - Nicosia: [s.n.], 1981. - 68 p.: ill.; 25 cm. - Κυπριακό ιστορικό μουσείο και αρχείο; 1 .


Αρχιτεκτονική, Ισλαμική


Κύπρος--Αρχαιότητες

Powered by Koha