Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Σωτηριάδης, Γεώργιος 1852-1942.

Η Ακρόπολις και το μουσείον αυτής / Γεωργίου Σωτηριάδου. - Εν Αθήναις: Εστία, 1911. - 188 σ.: εικ.; 15 εκ.


Πολιτισμός, Ελληνικός


Ακρόπολις (Αθήνα, Ελλάς)
Ελλάς--Ιστορία, Αρχαία

938.5

Powered by Koha