Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Δομετιος Μοναχός.

Η θέα της απόλυτης ωραιότητας : ερμηνεία του μυστικού κόσμου των βυζαντινών εικόνων της Κύπρου / Δομέτιος μοναχός; γλωσσική επιμέλεια: Μίκης Γεωργίου, Άντρη Κούλλη. - Λευκωσία: CAN Publish, 2009. - 130 σ.: εικ.; 20Χ20 εκ.

Το βιβλίο εκδόθηκε με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Περιέχει βιβλιογραφία.

9963670164


Αγιογραφία
Εικόνες, Βυζαντινές
Ναοί, Κυπριακοί

704.9482

Powered by Koha