Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Δοανίδου, Σοφία Ι.

Η Φραγκοκρατία στην πόλη των Αθηνών : 1205-1456 / Σοφία Ι. Δοανίδου. - [Χ.τ.]: Εστία, [19--]. - 246 σ.: 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 237-243).


Φράγκοι--Ελλάς


Αθήνα (Ελλάς)--Ιστορία--1205-1456

949.504

Powered by Koha