Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Ιωαννίδης, Παντελής Κ.

Φίλιππος : η ζωή και το έργον ενός μεγαλουργού / Φίλιππος Παντελή Κ. Ιωαννίδη. - Θεσσαλονίκη: [Ν. Νικκολαϊδη], 1954. - 241 σ.: 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Φίλιππος Β' Βασιλιάς της Μακεδονίας 380-336 π.Χ.


Βιογραφία
Ηγεσία
Βασιλείς και κυβερνήτες


Ελλάδα, Αρχαία--Ιστορία
Ελλάς, Αρχαία--Πολιτική και διακυβέρνηση

920

Powered by Koha