Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ., 1904-1992

Δημήτριος Καταρτζής : σχεδίασμα βιογαφίας / Κ. Θ. Δημαράς. - Αθήναι: [χ. ό.], 1965. - 41 σ.: 16 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Ανάτυπον από την Γενική Παγκόσμιον Εγκυκλοπαίδειαν Πάπυρος-Λαρούς τ. Η΄, σ.327-331.


Καταρτζής, Δημήτριος


Βιογραφία
Λογοτέχνες, Έλληνες

920

Powered by Koha