Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Casson, Stanley, 1889-1944

Chypre dans l' antiquite / Stanley Casson. - Paris: Payot, 1939. - 212 p.: phot.; 22 cm. - Bibliotheque historique; .

Includes bibliographical references.


Αγγειοπλαστική, Κυπριακή


Κύπρος--Αρχαιότητες
Κύπρος--Ιστορία--4ος-15ος αι.

939.37

Powered by Koha