Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Φραγκούδης, Γεώργιος Σ. 1869-1939.

Η Άλωσις της Κύπρου υπό των Τούρκων / Γ. Φραγκούδη. - [Εν Αθήναις]: [Εκδοτικός Οίκος Γεώργιου Δ. Φέξη], [1904]. - 29 σ.: 21 εκ. - Πατριωτική Βιβλιοθήκη; .

Πρόκειται για επανέκδοση του παλαιού βιβλίου του 1904. Η παρούσα έκδοση εκδόθηκε στο τυπογραφείο Χάρη Κυριακίδη.


Κύπρος--Αρχαιότητες
Κύπρος--Ιστορία--Τουρκοκρατία
Κύπρος--Ιστορία--Φραγκοκρατία

956.93

Powered by Koha