Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Χρυσάνθης, Κύπρος, 1915-1998

Σύμφωνία στον αέρα της ενάτης του Μπετόβεν / Κύπρου Χρυσάνθη. - Ιωάννινα: [Εστία], 1957. - 15 σ.: 22 εκ.

Ανάτυπον εκ του Στ΄ τόμου της "Η. Π. Εστίας". Α΄ βραβείον "Ευσταθίου" "Κυπριακών Γραμμάτων".


Νεοελληνική ποίηση--20ος αι.

889.1

Powered by Koha