Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Άσσια : ζωντανές μνήμες: βαθιές ρίζες: μηνύματα επιστροφής / επιμέλεια έκδοσης Λεοντίου Νίκος. - [Λευκωσία]: [Πολιτιστικός Σύνδεσμος "Η Άσσια"], [1983]. - 230 σ.: είκ., φώτ.; 24 εκ.

Περιέχει σύντομο σημείωμα για τον Πολιτιστικό Όμιλο "Η Άσσια".


Χωριά--Ιστορία
Χωριά--Κοινωνική ζωή και έθιμα


Άσσια (Κύπρος)

390

Powered by Koha