Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου 

Η βιογραφία και το μαρτύριον του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ : άγνωστοι λεπτομέρειαι προκαλούσαι ρίγη Ιεράς συγκινήσεως και λατρείας προς το σεπτόν σκήνωμα και την μνήμην του Αοίδιμου Πατριάρχου. - [Χ.τ.]: [χ.ό.], [19--]. - 48 σ.: 20 εκ.


Γρηγόριος Ε', Άγιος


Βιογραφία


Ελλάδα--Ιστορία--Επανάσταση του 1821

920

Powered by Koha